Kontakt

Inspektor Ochrony Danych

W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD) Pani Maria Lothamer, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem: IOD@isecure.pl
lub korespondencyjnie: WINE TASTE ul. Olkuska 7, (02-604) Warszawa